ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - 2019 ГОДИНА

заявка

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА

РАДОСТ НА БРЕГА“-2019

 

 

РАЗДЕЛ-ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

1.

Трите имена на изпълнителя

Година и дата на раждане

2.

Адрес,град/село/ област , телефон за връзка с участника

3

Институция,която представлява участника:

4.

Възрастова група:

5

Репертоар,времетраене на изпълненията:

6.

Ръководител , телефон за връзка:

7.

Място на явяване -Созопол

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА

РАДОСТ НА БРЕГА“-2019

 

 

РАЗДЕЛ –КОЛЕКТИВИ

 

1.

Наименование на колектива:

2.

Адрес,град/село/ област , телефон:

3

Институция, която представлява:

4.

Възрастова група на участниците :

5

Репертоар,времетраене на произведенията:

6.

Трите имена на ръководителя, телефон за връзка:

7.

Общ брой участници, с приложен поименен списък- дата и година на раждане:

8.

Място на явяване –Созопол.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: