СТАТУТ НА КОНКУРСА - 2019 ГОДИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

СДРУЖЕНИЕ“РАДОСТ НА БРЕГА“

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

КМЕТСТВО АХЕЛОЙ

О Р Г А Н И З И Р А Т

 

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА

РАДОСТ НА БРЕГА”

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

07-09.06. 2019 - град Созопол

20-24.06.2019 - град Ахелой- Международна програма

 

СТАТУТ

ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително и сценично и литературно изкуство.

Право на участие имат всички изпълнители: музиканти – инструменталисти и певци, танцьори, артисти, поети и художници от страната и чужбина.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

1. Общи условия.

1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/възрастови групи:

 • I-ва група -до 7 годишна възраст

 • ІІ-ра група -от 8 до 10 годишна възраст

 • ІІІ-та група - от 11 до 13 годишна възраст

 • IV –та група- от 14 до 18 годишна възраст

 • V-та група- над 18 годишна възраст

1.2. Ще се присъдят следните награди:

 • грамота за всеки участник в конкурса

 • награда за най-малък изпълнител

 • диплом и статуетка за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.

 • награда за ръководител с високи художествени постижения.

 • Приз „ Радост на брега“-присъжда се на участник, класиран на първо място в повече от три раздела.

1.3. Заявки за участие по образец за всички раздели се приемат до 30.05.2019 г. на e-mail адрес: radost_bgs@abv.bg,

За невярно подадена информация участниците се декласират.

1.4. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб до

05.06.2019.г

Забележка:Подалите заявка за участие след публикуване на графика в сайта на конкурса ще бъдат разпределени за явяване по преценка на организаторите.

Забележка:Рисунките, мултимедийни проекти и литературни творби ще се приемат до 05.06.2019 г. на адрес град Созопол СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ул. „Каваците“№9 А

1.5.Неявилите се в график губят право на участие.

1.6. Право на журито и организационния комитет е да определи кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала концерта.

1.7. Такса правоучастие- 15 лв. за индивидуален  изпълнител,10 лева за участник в група .

ЗАБЕЛЕЖКА:

За групи, театрални състави и школи за изобразително изкуство, които са с над 25 участника , таксата за участие е 8 лв. за участник.

Участниците, явяващи се в различни раздели като индивидуални изпълнители заплащат една такса от 15 лева, същите не заплащат такса за участие в група.

1.7 За чуждестранни изпълнители 20 евро на изпълнител.

 

1.8 Банкова сметка: СНЦ „РАДОСТ НА БРЕГА” BGN

IBAN: BG08 PRCB 9230 1037 5650 18

BIC: PRCBBGSF-в лева

 

РАЗДЕЛ : МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

2.1. Индивидуални изпълнители:

2.1.1.В конкурса могат да участват всички изпълнители на класически, народни и поп вокални произведения, класически и народни инструменти .

2.1.2 Класическо и Народно пеене

Солистите певци участват с изпълнение на две песни с общо времетраене до 8 мин. Участниците от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.

2.1.3 Народни инструменти- изпълняват се две пиеси, в трета и четвърта възрастова група едната е бавна мелодия.

2.1.4 Класически инструменти-изпълняват се две произведения до 8 минути, едното от които е от български автор.

2.1.5. Поп пеене -Репертоарът на изпълнителите трябва да включва 2 песни, с продължителност не повече от 5 мин. всяка. Участниците задължително изписват в своята заявка двете имена на авторите на музиката и текста. Изпълненията са на живо, с музикален съпровод на живо или синбек. Плейбек и дублиране на солиста с вокал не се допуска.

Важно! Всеки участник в раздел поп пеене носи лична отговорност за неуредени авторски права на изпълняваните песни!

2.2. Вокални групи за:

 • забавни песни

 • традиционен фолклор

 • обработен фолклор

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.

В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3.Хорове:

 • класически хорови състави

 • народни хорове и ансамбли

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.

В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.4. Оркестри и камерни инструментални групи.

 • Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.

 • Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група изпълняват две мелодии.

 • Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси –с времетраене до 8 минути.

2.5 Групи за традиционен фолклор-представяне на обичаи ,обреди, наричания, гатанки,ревю на национални костюми и др. в рамките на 10 мин.

 

 

РАЗДЕЛ : ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

3.1. Класически танци-изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

3.2 Народни танци –изпълнения на два танца от различни фолклорни области.

3.2.Характерен танци – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности спадат към жанровата категория.

3.3.Съвременен танци – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др. Фрий-денс- изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват следните стилове: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

 

Забележка:

 • Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, в танцовите състави и ансамблите без ограничение. Камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма Камерните групи представят програма до 8 мин, танцовите състави до 15 мин., а ансамблите до 20 минути.

 • В заявката за участие да се посочи името на танца, хореография, музика и времетраене.

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Детска рисунка на тема “Морски вълшебства”

4.1Жанров обхват:

 • живопис

 • графика

 • приложно-декоративни творби и проекти

Материали и техники: по избор

Формат на листа:

-А4 или блок №4

-35 на 50см.- без паспарту

Забележки:

Всяка творба да съдържа следната информация:

 • трите имена на автора

 • клас,възраст

 • училище, ръководител

 • опис на изпратените творби

 

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА на тема „Морски свят”

 

РАЗДЕЛ : ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:

 

5.1 Адаптирани театрални варианти или откъси да бъдат с времетраене не-повече от 20 -25 минути.

Забележка: Право на журито е да прекъсва участниците след просрочване на времето.

5.2 Театър на модата –представяне в рамките на 20-25 минути.

 

РАЗДЕЛ : ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО , МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

6.1 Литературно творчество

 • Есе-Участието с есе е индивидуално. Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи; личностна позиция; оригиналност и творчески подход към темата; Разработките да се отнасят към тематичния кръг, допуска се творчески подход при формулировката на заглавието; обемът да не е повече от 2 листа формат А4.

 • Стихотворение и разказ-Учениците могат да участват с повече от една творба на определената тема „Радост на брега ”

 

6.2 Мултимедийни проекти

 • Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер ,работещ под операционна система Windows. Няма ограничения в сложността и съдържанието ,в използвания формат и обем. Времетраене -10 мин.

Забележки:

 • Конкурсът „ Радост на брега“ е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за 2019 година.

 • Конкурсът за българските участници се провежда в град Созопол от 07-09 юни 2019 година.

 • Организаторите на конкурса „ Радост на брега“ не се ангажират с настаняване на участниците.

 • Неполучени награди се изпращат по пощата за сметка на участниците.

 

 • Информацията за класирането на лауреатите от конкурса „ Радост на брега“ ще бъде публикувана в сайта на конкурса след 20 юни 2019 г.

 • Организаторите на конкурса имат право да заснемат и публикуват всички материали и изпълнения.

 • Запитвания и жалби се приемат на електронен адрес radost_bgs@abv.bg.