ПРОТОКОЛ - ПРИЗ "РАДОСТ НА БРЕГА" - 2015

ПРИЗ „РАДОСТ НА БРЕГА"

ЗА  ЦЯЛОСТНО  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  КОЛЕКТИВИ

1. ВС„СЕЗОНИ“

2. ВС„ТОЧНО ВРЕМЕ“

2. ДБТ„КАПКА“

3. ДТА„МИЛАДИНА“

4. ТС„МЛАДОСТ“

5. ОУ„СВЕТЛИНА“ - С.ТОПОЛИЦА

6. СОУ“СВ.СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“   -  ГР.СОЗОПОЛ

7. СОУ„НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ" -  ГР.ЦАРЕВО

8. ЦДГ„ВЪЛШЕБСТВО“ - ГР.БУРГАС

9. ОДЗ„ЗДРАВЕЦ“   - ГР.СОЗОПОЛ

10. ТС„АРЛЕКИН"  - ГР.ВАРНА

 

ПРИЗ „РАДОСТ НА БРЕГА"  ЗА  ЦЯЛОСТНО  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  РЪКОВОДИТЕЛ 

МИЛЕНА  ДОБРЕВА

 

ПРИЗ „РАДОСТ НА  БРЕГА“  ЗА ОТЛИЧНО  ПРЕДСТАВЯНЕ  В РАЗДЕЛИ: 
МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО, ТАНЦОВО ИЗКУСТВО, ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО И ТЕАТРАЛНО  ИЗКУСТВО 

СИЯНА  НИКОЛАЕВА  ВЕЛКОВА - ГР. КАЗАНЛЪК

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: