Статут на конкурса - 2015 година

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СДРУЖЕНИЕ“РАДОСТ НА БРЕГА“
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
КМЕТСТВО АХЕЛОЙ

ОРГАНИЗИРАТ

ДЕВЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА  ИЗКУСТВА
„РАДОСТ НА БРЕГА”

ДАТИ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

12-14 юни 2015 - град Созопол
19-21 юни 2015 - град Ахелой - Международна  програма

 

 

 СТАТУТ

ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително и сценично и литературно изкуство.

Право на участие имат всички  изпълнители: музиканти – инструменталисти и певци,  танцьори, артисти, поети и художници  от страната и чужбина.

 

РЕГЛАМЕНТ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/възрастови групи:

I-ва група - до 7 годишна възраст
ІІ-ра група  - от 8 до 10 годишна възраст
ІІІ-та група - от 11 до 13 годишна възраст
IV-та група - от 14 до 18 годишна възраст /VІІІ-Х ІІ клас/
V-та група -  над 18 годишна възраст

 1.2. Ще се присъдят следните награди:

- грамота за всеки участник в конкурса
- награда за най-малък изпълнител
- диплом и статуетка  за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.
- награда за ръководител с високи художествени постижения.
- Приз „ Радост на брега“ - присъжда се на участник,  класиран на първо място в повече от три раздела.

1.3. Заявки за участие по образец ще се приемат до 30.05.2015 г. на e-mail адрес: radost_bgs@abv.bgradostnabrega_bgs@abv.bg

За невярно подадена информация участниците се декласират.

1.4. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб дo 05.06.2015г.

Забележка:Подалите заявка за участие след публикуване на графика в сайта на конкурса ще бъдат разпределени за явяване по преценка на организаторте.

Забележка: Рисунките, мултимедийни проекти и литературни творби   ще се приемат до 05.06.2015 на адрес град Созопол СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул.„Каваците“ 9А.

1.5. Неявилите се в график губят право на участие.

1.6. Право на журито и организационния комитет е да определи кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала концерта.

1.7. Такса правоучастие - 15 лв. за индивидуален  изпълнител,10 лева за участник в група.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

За групи, театрални състави и школи за изобразително изкуство които са над 25 участника, таксата за участие е 8 лв. за участник.

Участниците явяващи се в различни раздели като индивидуални изпълнители заплащат една такса от 15 лева, същите не заплащат такса за участие в група.

 1.8. За чуждестранни изпълнители 20 евро на изпълнител.

 1.9. БАНКОВА СМЕТКА:

СНЦ „РАДОСТ НА БРЕГА”

BGN IBAN: BG08 PRCB 9230 1037 5650 18

BIC: PRCBBGSF - в лева

 

2. РАЗДЕЛ: МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

2.1. Индивидуални изпълнители:

2.1.1. В конкурса могат да участват  всички изпълнители на класически,  народни  и поп  вокални произведения, класически и народни инструменти.

2.1.2. Класическо и Народно пеене

Солистите певци участват с изпълнение на две  песни с общо времетраене до 8 мин. Участниците  от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.

2.1.3. Народни инструменти - изпълняват се две пиеси, от трета възрастова група едната е бавна мелодия.

2.1.4. Класически инструменти-изпълняват се две произведения до 8 минути, едното от които е от български автор.

2.1.5. Поп пеене - Репертоарътна изпълнителите трябва да включва 2 песни, с продължителност не повече от 5 минути всяка. Участниците задължително изписват в своята заявка двете имена на авторите на музиката и текста. Изпълненията са на живо, с музикален съпровод на живо или синбек.
Плейбек и дублиране на солиста с вокал не се допуска.

2.2. Вокални групи за:

- забавни песни
- традиционен фолклор
- обработен фолклор

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.

В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3. Хорове:

- класически хорови състави
- народни хорове и ансамбли

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.

В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.4.  Оркестри и камерни инструментални групи.

- Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.
- Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група  изпълняват две мелодии.
- Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси –с времетраене до 8 минути.

2.5. Групи за традиционен фолклор - представяне на обичаи, обреди, наричания, гатанки, ревю на национални костюми  и др. в рамките на 10 мин.

 

3. РАЗДЕЛ:ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

3.1. Класически танци - изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

3.2. Народни танци – изпълнения на два танца от различни фолклорни области.

3.2. Характерен танци – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности спадат към жанровата категория.

3.3. Съвременен танци – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др. Фрий-денс-изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват следните стилове: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

  ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, втанцовите състави  и ансамблите без ограничение.Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма. Камерните групи представят програма до 8 минути, танцовите състави до 15 минути, а ансамблите до 20 минути.

- В заявката за участие да се посочи името на танца, хореография, музика и времетраене.

 

4. РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Детска рисунка на тема “Морски вълшебства”

 4.1. Жанров обхват:

- живопис
- графика
- приложно-декоративни творби и проекти

Материали и техники: по избор

Формат на листа:
- А4 или блок №4
- 35 на 50 см. - без паспарту

Забележки:

Всяка творба да съдържа следната информация:

- трите имена на автора
- клас, възраст
- училище, ръководител
- опис на изпратените творби

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА на тема „Морски свят”.

 

5. РАЗДЕЛ: ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:

5.1. Адаптирани театрални вариант или откъси или  да бъдат с времетраене  не повече от 20-25 минути.

Забележка:

Право на журито да прекъсва участва участниците след просрочване на времето.

5.2. Театър на модата –представяне в рамките на 20-25 минути.

 

6. РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

6.1. Литературно творчество

- Есе

Участието с есе е индивидуално.  
Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи;
личностна позиция; оригиналност и творчески подход  към темата;
Разработките да се отнасят към тематичния кръг, допуска се творчески подход при формулировката на заглавието;
обемът да не е повече от 2 листа формат А4.

- Стихотворение и разказ

Учениците могат да участват с повече от една творба на определената тема „Радост на брега”.

6.2. Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows.
Няма ограничения в сложността и съдържанието, в използвания формат и обем.
Времетраене -10 минути.

Конкурсът „ Радост на брега“  е включен в  Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за 2015 година.


Четвърта група 14-18 години в раздел музикално изкуство: кавал, народно пеене, поп пеене

- Конкурсът  за българските участници се провежда в град Созопол 12-14  юни 2015 г.

- Организаторите на конкурса „ Радост на брега“ не се ангажират с настаняване на участниците.

- Неполучени награди се изпращат по пощата за сметка на участниците.

- Участниците в Гала концерта ще бъдат публикувани в сайта на конкурса на 13 юни 2015 година до 23.00 часа. При невъзможност за участие в Гала концерта ръководителите следва да уведомят организаторите.

- Информацията за  класирането на лауреатите от конкурса „Радост на брега“ ще бъде публикувана в сайта на конкурса до 23.00 часа на 15 юни 2015г. 

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: